☃ [PDF / Epub] ☂ Bıyık Söylencesi By Tahsin Yücel ✑ – Dailytradenews.co.uk

Bıyık Söylencesi summary Bıyık Söylencesi, series Bıyık Söylencesi, book Bıyık Söylencesi, pdf Bıyık Söylencesi, Bıyık Söylencesi 70ce2105f2 B Y K S Ylencesi Nin En Nemli Ki Isi, Y Llar Boyu Bir Kasaban N Durgun Ya Am N Renklendiren, Ola An St Bir B Y K Kasabal Lar Ge Mi Lerinin Ve Geleceklerinin Parlak Simgesi Olarak G R Rler Onu Her G N Bak M N Yapan Berber Kendi Eseri Olarak De Erlendirir Gen K Zlar Geceleri U Arak Dola T Na, Bu Arada S K S K Kendi Yataklar Na U Rad Na Inan Rlar T Rk S N Yazmaya Al An Ozan S Rekli Elinden Ka R R Onu B Y Ta Yan Ki Iye Gelince, Yava Yava Onun Bir Uzant S Haline Gelir, Alt Nda Silinir, Onun I Aret Etti I Eyi, Erkekli Ini Bile Yitirir Neredeyse, Gene De Her Eyden St N Tutar Onu Tek Bir Direnen Vard R Bu Zorlu B Y K Kar S Nda B Y Ta Yan Ki Inin Kar S Onun Da Kocas N B Y K Yolundan D Nd Rmeye G C Yetmez Te B Y K S Ylencesi Nin Yk S Ama Okuduk A G Receksiniz, B Y K S Ylencesi, Yk S Ne Indirgenebilecek Romanlardan De Il Arka Kapaktan


10 thoughts on “Bıyık Söylencesi

  1. says:

    daha nce evirilerini okudu um tahsin y cel i ilk defa kendi kaleminden okudum bu kitaptan ba lad m i in de son derece memnunum.olduk a ironik, b y k erkeklik hikayesinin alt nda ilerleyen derin bir psikolojik roman yazar n kasaba insan na dair, kaymakam ndan delisine kadar isabetli g zlemleri var bir b y k insana var olu unu nas l sorgulat r merak edenler keyifle okuyabilirler niye 4 y ld z tahsin y cel in savundu u modernle me hareketi ekseninde kulland tans k, usundan karmak, devini..vb kelimelerin biraz g z rahats z etti ini s yleyebilirim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *