[Reading] ➱ Ведьма-хранительница ➹ Olga Gromyko – Dailytradenews.co.uk

Ведьма-хранительница files Ведьма-хранительница , read online Ведьма-хранительница , free Ведьма-хранительница , free Ведьма-хранительница , Ведьма-хранительница e685f2389 W Redna Powraca I Jest Jeszcze Wdniejsza Czas Rozpocz Prawdziwe Ycie I To Nie Byle Gdzie Na M Od Czarownic Czeka Ju Posada W Dogewie Tak, Tak, Wolha Ko Czy Swoj Edukacj Na Magicznym Uniwersytecie I To Z Wyr Nieniem Pomi Dzy Ni , A Dyplomem Stoi Ju Tylko Jedna, Jedyna Przeszkoda Sta Na ZamkuU Wyj Tkowo Niewydarzonego W AdcyDiabe Mo E By Sobie W Takiej Sytuacji Nie Da Rady, Ale Baba


10 thoughts on “Ведьма-хранительница

 1. says:

  Ka da wied ma musi gdzie naby do wiadczenie A tej wied mie nic nie przeszkodzi w odbyciu upragnionego sta u i otrzymaniu dyplomu Nawet kiepski w adca unikaj cy obowi zk w publicznych.


 2. says:

  Wolha przyst puje do ko cowego egzaminu na uczelni oczywi cie jak to u Wolhy normalnie by nie mog o i wybiera si na praktyki, gdzie stwarza zamieszanie lepsze ni po ar w burdelu, czym doprowadza swojego Mistrza do sza u Po odbyciu wyj tkowo szybko nieszcz snego sta u w ko cu rusza do Dogewy Jednak po drodze wpada na zb jc w i nios cych poza narz dziami mordu, r wnie bardzo z e wie ci Zmuszona sytuacj zmienia kierunek i wyrusza do Arlisu drugiego ksi stwa wampir w, do kt rego te mia si uda Len z poselstwem.Autorka zaczyna troch jak u Hitchcocka najpierw jest du o miechu, potem solidne potrz ni cie czytelnikiem i wtedy dopiero zaczyna si w a ciwa akcja.Tym razem Len jest przez wi kszo czasu nieobecny jednak Wolha znajduje sobie nowych, do nietypowych, towarzyszy wampira ze skrzywionym poczuciem humoru i blondw os najemniczk , kt rzy dbaj o urozmaicenie podr y.Autorka rozwi za a klika zagadek z poprzedniej cz ci, co jest mi niespodziank , dostajemy te kilka nowych informacji o znanych bohaterach, a przygoda toczy si szybko i r wnie szybko si j czyta Niestety tym razem nie jest ju tak zabawnie jak w pierwszej cz ci Co prawda o przygody nie zach ca do miechu i usprawiedliwia mniejszy poziom g upawki, ale spodziewa am si raczej powt rki z rozrywki przez co Opiekunka troch mnie zawiod a Chocia mam wra enie, e jest to bardziej zas uga mojego nastawienia do lektury, ni jej jako ci.Mimo wszystko, jak nie lubi sequeli, tak ten jest warty polecenia, cho by ze wzgl du na zjawienie si Wolhy na kr lewskim dworze bookeaters.pl


 3. says:

  3.5


 4. says:

  Great


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *